Kệ Sắt Kho Hàng Trung Tải

Long Span Sheving,Medium Duty Rack

Kệ Sắt Kho Hàng Trung Tải sử dụng cho nhà kho có lượng hàng hóa tải trọng trung bình khoảng 700kg/tầng kệ,Kệ Sắt Kho Hàng Trung Tải Vinarack gồm longspan shelving,kệ medium...

gotop